ถังน้ำขนาดเล็กราคาถูก

cem

ราคาเพียง 3,450 บาทเท่านั้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณหนึ่ง Tel/Line 0819016737

magma

รุ่น ขนาด สี ขนาดความจุ (ลิตร) เส้นผ่าศุนย์กลาง(m) ความสูง(m) ทางน้ำเข้า(นิ้ว) ทางน้ำออก(นิ้ว) ทางน้ำทิ้ง(นิ้ว)
CEM 350 หินขัด/แดง/เขียว/ครีม CEM 350 0.66 1.23 1.00 1.00 1.00