ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-AG)

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP ตั้งพื้น (รุ่น PP-GT-AG)

  • รูปหลัก
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส PP แบบ ตั้งพื้น (รุ่น GT-20AG-130AG )

รายละเอียดสินค้า

ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว

รุ่น
ปริมาตรถัง (ลิตร)
สูง
(มม.)
กว้าง
(มม.)
ยาว
(มม.)
ระดับท่อเข้า(มม.)
ระดับท่อออก(มม.)
ท่อเข้า-ออก(ศก. )
ท่อระบายไขมัน(ศก.)
GT-20AG
20
380
340
460
127
180
2"
1"
GT-30AG
30
500
340
460
127
180
2"
1"
GT-60AG
60
500
440
620
127
180
2"
1"
GT-130AG
130
500
550
975
127
180
2"
1"หลักการทำงานถังดักไขมัน

ระบบการทำงานของถังดักไขมันพี.พี. แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

1. ตะแกรงดักเศษอาหารจะกรองเศษอาหารออกจากน้ำทิ้งให้ค้างอยู่ในตะแกรง  ซึ่งสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย

2. ส่วนแยกไขมันได้ออกแบบให้มีรูปร่างเหมาะสมทางด้านชลศาสตร์ พื้นผิวภาชนะและแผงกั้นน้ำภายในบ่อจะเอื้ออำนวยต่อการแยกและสกัดไขมันที่ลอย ตัวอยู่บนพื้นผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

3. ท่ออ่อนระบายไขมันจะอำนวยความสะดวกในการระบายไขมันทิ้งออกจากบ่อ เมื่อไขมันแยกออกจากน้ำเสียที่สะสมอยู่ในบ่อมากขึ้นหรือประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถใช้ท่ออ่อนดังกล่าวนี้ระบายไขมันทิ้งใส่ภาชนะรองรับหรือถุงดำแล้วนำไปทิ้ง


ข้อดีของ ถังดักไขมัน พี.พี

ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจ

รางวัลและการรับรองมาตรฐาน

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008

 

แผนภูมิการทำงานถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน พี.พี

การออกแบบบ่อดักไขมัน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์