Call Now: 081-901-6737  LINE ID : 0819016737 E-mail: sale@pornvaree.com

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์

GT-01/BK-..L
ถังดักไขมันดอสทรงเหลี่ยม GT01/BK40-140
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสีย (รุ่น MA1126A) ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังส้วมที่มีระบบบำบัดน้ำปฏิกูลให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดิน อย่างบ่อเกรอะบ่อซึม จึงช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ไม่ให้ส้วมอุดตันหรือบ่อส้วมทะลักเกิดน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นอันจะทำลายสภาพแวดล้อม
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสีย (รุ่น MA 576A) ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังส้วมที่มีระบบบำบัดน้ำปฏิกูลให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดิน อย่างบ่อเกรอะบ่อซึม จึงช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ไม่ให้ส้วมอุดตันหรือบ่อส้วมทะลักเกิดน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นอันจะทำลายสภาพแวดล้อม
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสีย Sats แซทส์ (รุ่น MA 411A) ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังส้วมที่มีระบบบำบัดน้ำปฏิกูลให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดิน อย่างบ่อเกรอะบ่อซึม จึงช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ไม่ให้ส้วมอุดตันหรือบ่อส้วมทะลักเกิดน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นอันจะทำลายสภาพแวดล้อม
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสีย (รุ่น MA 276) ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังส้วมที่มีระบบบำบัดน้ำปฏิกูลให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดิน อย่างบ่อเกรอะบ่อซึม จึงช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ไม่ให้ส้วมอุดตันหรือบ่อส้วมทะลักเกิดน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นอันจะทำลายสภาพแวดล้อม
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสีย (รุ่น MA 276) ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ คือ ถังบำบัดน้ำเสีย หรือ ถังส้วมที่มีระบบบำบัดน้ำปฏิกูลให้กลายเป็นน้ำดีก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ โดยไม่ต้องให้น้ำซึมลงสู่ใต้ดิน อย่างบ่อเกรอะบ่อซึม จึงช่วยแก้ปัญหาอาคารที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ดินซึมน้ำได้ไม่ดี ไม่ให้ส้วมอุดตันหรือบ่อส้วมทะลักเกิดน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นอันจะทำลายสภาพแวดล้อม
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ (รุ่น MA 206) ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ ทำงานตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นขบวนการบำบัดน้ำโสโครกแบบ ACTIVATED SLUDGE คือ การใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงตะกอนแบคทีเรีย ให้ทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำปฏิกูล
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่น GK100 ทำงานตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นขบวนการบำบัดน้ำโสโครกแบบ ACTIVATED SLUDGE คือ การใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงตะกอนแบคทีเรีย ให้ทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำปฏิกูล
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไร้อากาศรุ่นประหยัด
หยิบใส่ตะกร้า
New
ถังเก็บน้ำ + ปั๊มน้ำ DOS DX5 Water Pac นวัตกรรมถังเก็บน้ำ ที่สะดวก ลงตัว แม้ในที่แคบ เพิ่มพื้นที่บ้านของคุณ
หยิบใส่ตะกร้า
New
ถังเก็บน้ำ + ปั๊มน้ำ สินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษด้านความสวยงาม ที่มาพร้อมกับการยับยั้งแบคทีเรีย และจุลินทรีย์ ถังเก็บน้ำ DOS NATURA Water Pac สะอาด ปลอดภัย ด้วยเทคโนโลยี DOS Combac Anti-Microbial ยับยั้งแบคทีเรียได้ 99.99% และเทคโนโลยี DOS Protection UV20 ทนทานต่อรังสี UV สูงสุดถึงระดับ 20 สามารถทนต่อแดดและฝนได้ยาวนาน รับประกันนานกว่า 25 ปี
หยิบใส่ตะกร้า
New
ถังเก็บน้ำ DOS MONEY ด้วยลวดลายที่งดงาม อย่างมีเอกลักษณ์ ริ้วรวงข้าวที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์อยู่ดีกินดี
หยิบใส่ตะกร้า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์