Call Now: 081-901-6737  LINE ID : 0819016737 E-mail: sale@pornvaree.com

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสีย

ถังบำบัดน้ำเสียอควา TEM ถังบำบัดที่ให้ปริมาตรบำบัดเต็มใบ และได้ประสิทธิภาพในการบำบัดเต็มเปี่ยม เพื่อให้ผู้ใช้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หยิบใส่ตะกร้า
ถังำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไร้อากาศ SHAPE
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ : ได้นำส่วนเกรอะและส่วนกรองไว้รวมกัน เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของบ้านพัก อาศัยและสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนสามารถระบายลง สู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อ ให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสียชนิดไร้อากาศรุ่นประหยัด
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสียรวม P&S ทรงหยดน้ำ เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดบำบัดรวมแบบมีส่วนเกรอะ (Septic) และส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) อยู่ถังเดียวกับน้ำทิ้งจากอาคารที่พักอาศัย
หยิบใส่ตะกร้า
ถังำบำบัดน้ำเสียทรงหยดน้ำ ทรงแคบ
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่รวมส่วนเกรอะและส่วนกรองเติมอากาศ ไว้ในถังใบเดียวกันเพื่อช่วยประหยัดและสะดวกในการติดตั้ง ระบบภายในออกแบบให้ Treatment Flow pattern เป็นแบบ Double flow ทำให้มีประสิทธิภาพการบำบัดที่สูงสุดในงบประมาณที่คุ้มค่า สามารถบำบัดให้ค่า BOD<= 20 mg/l เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารขนาดเล็ก มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 800-3,000 L/Day
หยิบใส่ตะกร้า
AQUA SEPTIC (ST) ถังเกรอะ ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น primary treatment ทำหน้าที่แยกส่วนกากตะกอนออกเพื่อลดภาระของระบบก่อนเข้าสู่ระบบการบำบัดขั้นตอนต่อไป มีขนาดตั้งแต่ 600-6,000 ลิตร
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่นคุณภาพสูงสุด Platinum หนาพิเศษ
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสีย PCS สะอาด คุณภาพแห่งความปลอดภัยของระบบบำบัดน้ำเสีย ด้วยราคาที่ประหยัดกว่า รุ่น PCS ขนาด 850, 1000, 1200 ลิตร
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ (รุ่น MA 206) ถังบำบัดน้ำเสีย แซทส์ ทำงานตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นขบวนการบำบัดน้ำโสโครกแบบ ACTIVATED SLUDGE คือ การใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงตะกอนแบคทีเรีย ให้ทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำปฏิกูล
หยิบใส่ตะกร้า
ถังบำบัดน้ำเสียรุ่น GK100 ทำงานตามหลักวิศวกรรมสุขาภิบาลเป็นขบวนการบำบัดน้ำโสโครกแบบ ACTIVATED SLUDGE คือ การใช้ออกซิเจนเข้าไปเลี้ยงตะกอนแบคทีเรีย ให้ทำปฏิกิริยาทางชีวเคมีเปลี่ยนน้ำปฏิกูล
หยิบใส่ตะกร้า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์