ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่นGT-UG )

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่นGT-UG )

  • รูปหลัก
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส แบบฝังดิน (รุ่น PP-GT-20UG -GT130UG)

รายละเอียดสินค้า

ถังดักไขมันฝังดินขนาด (รุ่น GT-20 ปริมาตร 20 ลิตร)

           ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัวมีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้

รุ่น
ปริมาตรถัง (ลิตร)
สูง
(มม.)
กว้าง
(มม.)
ยาว
(มม.)
ระดับท่อเข้า(มม.)
ระดับท่อออก(มม.)
ท่อเข้า-ออก
(ศก. )
GT-20UG
20
405
450
-
150
110
2"
GT-30UG
30
410
410
560
160
110
2"
GT-60UG
60
460
505
660
160
110
2"
GT-130UG
130
560
665
820
160
110
2"

 

คุณสมบัติถังดักไขมัน

ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว

หลักการทำงานถังดักไขมัน

ระบบการทำงานของถังดักไขมันพี.พี. แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

    1. ตะแกรงดักเศษอาหารจะกรองเศษอาหารออกจากน้ำทิ้งให้ค้างอยู่ในตะแกรง  ซึ่งสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย
    1. ส่วนแยกไขมันได้ออกแบบให้มีรูปร่างเหมาะสมทางด้านชลศาสตร์ พื้นผิวภาชนะและแผงกั้นน้ำภายในบ่อจะเอื้ออำนวยต่อการแยกและสกัดไขมันที่ลอยตัวอยู่บนพื้นผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  1. ท่ออ่อนระบายไขมันจะอำนวยความสะดวกในการระบายไขมันทิ้งออกจากบ่อ เมื่อ
    ไขมันแยกออกจากน้ำเสียที่สะสมอยู่ในบ่อมากขึ้นหรือประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถ
    ใช้ท่ออ่อนดังกล่าวนี้ระบายไขมันทิ้งใส่ภาชนะรองรับหรือถุงดำแล้วนำไปทิ้ง

ข้อดีของ ถังดักไขมัน พี.พี

ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจ

รางวัลและการรับรองมาตรฐาน

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008

แผนภูมิการทำงานถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน พี.พี

ถังเก็บน้ำ ,ถังน้ำ ,ถังบำบัดน้ำเสีย ,ถังดักไขมัน ,บ่อดักไขมันพี.พี

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์