ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน(รุ่นGT-UG )

ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน(รุ่นGT-UG )

  • รูปหลัก
ถังดักไขมัน ไฟเบอร์กลาส P.P. แบบ ฝังดิน (รุ่น GT-200-6000UG-)

รายละเอียดสินค้า

ถังดักไขมัน พี.พี. คือ ถังบำบัดน้ำเสีย  ระบบแยกไขมันและน้ำมันออกจากน้ำทิ้งที่ระบายออกจากอ่างล้างชามในครัว

มีรายละเอียดแต่ละรุ่นดังนี้

Model
Volume
(litre)
Height
(m.)
Diameter
(m.)
Inlet-Outlet
(Inch)
Inlet A
(mm.)
Outlet B
(mm.)
No. of Manhole cover
GT-200UG
200
0.68
0.90
4
0.20
0.25
1
GT-400uG
400
1.02
0.90
4
0.20
0.25
1
GT-600UG
600
1.45
0.90
4
0.20
0.25
1
GT-1000UG
1000
1.50
1.20
4
0.20
0.25
1
GT-1200UG
1200
1.15
1.60
6
0.20
0.25
2
GT-1600UG
1600
1.40
1.60
6
0.20
0.25
2
GT-2000UG
2000
1.60
1.60
6
0.25
0.30
2
GT-2600UG
2600
1.89
1.71
6
0.25
0.30
2
GT-3000UG
3000
1.56
2.04
6
0.25
0.30
2
GT-4000UG
4000
2.02
2.04
6
0.25
0.30
2
GT-5000UG
5000
2.37
2.04
6
0.25
0.30
2
GT-6000UG
6000
2.60
2.24
6
0.35
0.40
2

 

หลักการ ถังดักไขมัน

ระบบการทำงานของถังดักไขมันพี.พี. แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

  1. ตะแกรงดักเศษอาหารจะกรองเศษอาหารออกจากน้ำทิ้งให้ค้างอยู่ในตะแกรง  ซึ่งสามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้โดยง่าย ทำให้ดูแลรักษา ถังดักไขมันได้โดยง่าย
  2. ส่วนแยกไขมันได้ออกแบบให้มีรูปร่างเหมาะสมทางด้านชลศาสตร์ พื้นผิวภาชนะและแผงกั้นน้ำภายในบ่อจะเอื้ออำนวยต่อการแยกและสกัดไขมันที่ลอยตัวอยู่บนพื้นผิวน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  3. ท่ออ่อนระบายไขมันจะอำนวยความสะดวกในการระบายไขมันทิ้งออกจากบ่อ เมื่อ
    ไขมันแยกออกจากน้ำเสียที่สะสมอยู่ในบ่อมากขึ้นหรือประมาณ 7-10 วัน ก็สามารถ
    ใช้ท่ออ่อนดังกล่าวนี้ระบายไขมันทิ้งใส่ภาชนะรองรับหรือถุงดำแล้วนำไปทิ้ง


ข้อดีของ ถังดักไขมัน พี.พี

ความน่าเชื่อถือ ซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ที่สั่งสมมานานในธุรกิจ

รางวัลและการรับรองมาตรฐาน

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008

แผนภูมิการทำงานถังดักไขมันหรือบ่อดักไขมัน พี.พี

ถังดักไขมัน คือ

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์