ถังดักไขมัน Aqua(สำหรับติดตั้งใต้ดิน)

ถังดักไขมัน Aqua(สำหรับติดตั้งใต้ดิน)

  • รูปหลัก
Grease trap for underground ถังดักไขมัน GTU เหมาะสำหรับในพื้น ทดแทนบ่อดักไขมันที่เป็นบ่อปูน ออกแบบให้มีความสวยงาม ติดตั้งง่าย หนา แข็งแรงทนทาน และมี water flow pattern ที่ทำให้การแยกขับของไขมัน free oil ได้ดี ภายในมีตะแกรงสแตนเลสเพื่อดักขยะ ฝาเปิดปิดง่าย

รายละเอียดสินค้า

Grease trap for underground
ถังดักไขมัน GTU เหมาะสำหรับในพื้น ทดแทนบ่อดักไขมันที่เป็นบ่อปูน ออกแบบให้มีความสวยงาม ติดตั้งง่าย หนา แข็งแรงทนทาน และมี water flow pattern ที่ทำให้การแยกขับของไขมัน free oil ได้ดี ภายในมีตะแกรงสแตนเลสเพื่อดักขยะ ฝาเปิดปิดง่าย

ถังดักไขมัน Aqua Grease Trap (สำหรับติดตั้งใต้ดิน)

ทำงานแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

ส่วนที่1 : ตะแกรงดักเศษอาหาร ทำหน้าที่กรองและดักเศษอาหารออกจากถังน้ำให้ค้างไว้ในตะแกรงที่สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้โดยง่ายและทำหน้าที่ลดความเร็วของถังน้ำทิ้งที่ไหลเข้าถังดักไขมัน

ส่วนที่2 : เป็นส่วนแยกและดักไขมันไว้ พื้นที่หน้าตัดของส่วนนี้จะถูกออกแบบให้มีขนาดเพียงพอที่จะแยกไขมันจากน้ำทิ้งที่ปล่อยมาตามอัตราการไหล ซึ่งจะถูกเก็บกักไว้ระยะหนึ่ง เพื่อให้ไขมันลอยตัวขึ้นมาอยู่บริเวณพื้นผิวของน้ำ เมื่อไขมันที่แยกออกจากน้ำทิ้งเกิดการสะสมอยู่ในถังดักไขมันมากขึ้น ในส่วนแยกไขมันจำเป็นต้องมีการตักทิ้ง (ถังติดตั้งใต้ดิน) เพื่อไม่ให้ไขมันหลุดไปยังท่อน้ำทิ้ง สำหรับถังที่ติดตั้งใต้ซิงค์จะมีอุปกรณ์ระบายไขมันทำหน้าที่ระบายไขมันใส่ในภาชนะรองรับแล้วนำไปทิ้งก่อนที่จะไหลลงสู่ระบบบำบัดต่อไป


รายละเอียด

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์