ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua

ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua

ถังบำบัดน้ำเสียอควา TEM ถังบำบัดที่ให้ปริมาตรบำบัดเต็มใบ และได้ประสิทธิภาพในการบำบัดเต็มเปี่ยม เพื่อให้ผู้ใช้ได้คุณภาพน้ำทิ้งที่ดีในการช่วยรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
ถังำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปไร้อากาศ SHAPE
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
ถังบำบัดน้ำเสียรวมชนิดไร้อากาศ : ได้นำส่วนเกรอะและส่วนกรองไว้รวมกัน เหมาะสำหรับการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกส่วนของบ้านพัก อาศัยและสำนักงานขนาดเล็ก ซึ่งน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วจะได้คุณภาพมาตรฐานน้ำทิ้งชุมชนสามารถระบายลง สู่แหล่งน้ำสาธารณะโดยไม่ก่อ ให้เกิดมลภาวะต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่รวมส่วนเกรอะและส่วนกรองเติมอากาศ ไว้ในถังใบเดียวกันเพื่อช่วยประหยัดและสะดวกในการติดตั้ง ระบบภายในออกแบบให้ Treatment Flow pattern เป็นแบบ Double flow ทำให้มีประสิทธิภาพการบำบัดที่สูงสุดในงบประมาณที่คุ้มค่า สามารถบำบัดให้ค่า BOD<= 20 mg/l เหมาะสำหรับบ้านหรืออาคารขนาดเล็ก มีขนาดให้เลือกใช้ตั้งแต่ 800-3,000 L/Day
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
AQUA SEPTIC (ST) ถังเกรอะ ออกแบบมาเพื่อใช้เป็น primary treatment ทำหน้าที่แยกส่วนกากตะกอนออกเพื่อลดภาระของระบบก่อนเข้าสู่ระบบการบำบัดขั้นตอนต่อไป มีขนาดตั้งแต่ 600-6,000 ลิตร
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
ถังบำบัดน้ำเสีย Aqua ถังบำบัดน้ำเสียอควา NBF บำบัดแบบ Fixed Film Aeration เป็นถังบำบัดชนิดใช้อากาศ บำบัดด้วยกระบวนการตกตะกอนของเสีย และระบบ Fixed Film Aeration จึงมั่นใจว่าน้ำทิ้งจากห้องน้ำ ที่ผ่านการบำบัดมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
ถังบำบัดน้ำเสีย AQUA Aerokit Enzyme Tank (AKZ) ถังบำบัดน้ำเสียจากโรงอาหารสำหรับ 50-400 คน (ปริมาณน้ำเสีย 1-6 ลบ.ม./วัน)
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
ถังกรองไร้อากาศ AQUA FILTER (AF) เป็น secondary treatment ที่มักออกแบบให้ต่อจากถัง septic ระบบภายในออกแบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไม่มีการเติมอากาศ
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
ถังกรองเติมอากาศ AQUA BIOFILM (ABF) อาศัยหลักการทำงานแบบ Fluidise moving bed เพื่อสร้างจุลินทรีย์ใหม่อย่างเสถียร ใช้เป็น Secondary treatment ที่มีประสิทธิภาพ และออกแบบให้ต่อจาก Septic tank มีขนาดตั้งแต่ 1,000-6,000 ลิตร
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
AQUA BIO COMPACT (ABC) ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป แบบเติมอากาศ ที่ออกแบบโดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงาน ประกอบด้วยส่วนแยกกากตะกอน ส่วนกรองไร้อากาศ และส่วนเติมอากาศ ตัวถังผลิตจากโพลีเอททิลีนเสริมแรง มีประสิทธิภาพสามารถบำบัดน้ำให้ค่า BOD<= 20 mg/l และ SS<= 30 mg/l เหมาะสมสำหรับน้ำเสียจากอาคารขนาดเล็ก อาคารสำนักงานหรืออาคารที่มีน้ำเสีย 10-40 cum/day
หยิบใส่ตะกร้า
ซื้อเลย
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์