Call Now: 081-901-6737  LINE ID : 0819016737 E-mail: sale@pornvaree.com

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S

ถังบำบัดน้ำเสีย P&S

ถังบำบัดน้ำเสียรวม P&S ทรงหยดน้ำ เป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดบำบัดรวมแบบมีส่วนเกรอะ (Septic) และส่วนกรองไร้อากาศ (Anaerobic Filter) อยู่ถังเดียวกับน้ำทิ้งจากอาคารที่พักอาศัย
หยิบใส่ตะกร้า
ถังำบำบัดน้ำเสียทรงหยดน้ำ ทรงแคบ
หยิบใส่ตะกร้า
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์